Za co odpowiedzialne jest WHOIS?

Z definicji jest to protokół TCP oparty na zasadzie: pytanie/odpowiedź, który jest szeroko rozpowszechniony do wysyłania zapytań do baz danych DNS po to, aby poznać właściciela domeny, adres IP lub inne informacje "teleadresowe" (źródło – Wikipedia). W praktyce jest to powszechna baza danych o wszystkich domenach internetowych i ich dysponentach, każdy rejestr domen zawiera informacje o domenie. Przykładowo, na jakich serwerach DNS znajduje się domena, nazwę Rejestratora czy Abonenta domeny, adres korespondencyjny Abonenta, bądź e-mail, a nawet data rejestracji i ostatniej aktualizacji. Zdarzają się rejestry domen korzystających z usługi Ochrony Danych Abonenta, dla nich dane abonenta nie są dostępne publicznie (są domyślnie ukryte). Dla domeny .pl baza WHOIS dostępna jest: w Krajowym Rejestrze Domen oraz na serwerze usługi WHOIS uruchomionym na whois.dns.pl (port 43), z którego można skorzystać, używając standardowych narzędzi, np.: whois, jwhois